Betala smidigare med Klarna   

GDPR -Hur vi behandlar personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som nam och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullfölja lagmässiga krav kring redovisning samt att kunna ge dig en bättre service, t.ex. vid garantiärenden.

Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal eller samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss alternativt så länge det krävs ur redovisningssynpunkt.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med Skatteverket och tillverkare vid hantering av garantiärenden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Arvid Johansson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via epost:arvid.hotncold@gmail.com. Du når vårt dataskyddsombud på telefon
0470-38 44 28.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.

Vill du veta mer om hur vi använder Cookies? Läs mer här:

E-mail

Vi svarar så snabbt vi kan.

Klicka Här

Telefon

Måndag-fredag: 07:00-16:00

0470-59 42 24

Kontor

Kom och säg hej till oss!

Hjalmar Petris väg 46
352 46 Växjö