Betala smidigare med Klarna   

Energieffektiv och smidig uppvärmning av ditt hus


År 2022 värmdes cirka 25% av alla småhus i Sverige enbart med elvärme. För att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle införde regeringen 2023 ett bidrag för energieffektivisering i småhus. Det kan finnas pengar att spara både på kort och lång sikt. Du kan få bidrag för att installera en styrbar värmepump som omvandlar energi från frånluft, luft-vatten, berg-, sjö, eller jordvärme. Dessa lösningar är en lite större investering men en bra och stabil lösning om du idag har ett vattenburet system med elpanna/elpatroner. 


Ge luft luft-värmepumpen en effektiv kompis


Om du inte har vattenburet system är luft luft-värmepumpen en ekonomisk lösning som även ger ett behagligt inomhusklimat. För tvåvåningshus finns pumpar som kan blåsa värmen i två riktningar för bättre värmefördelning men ibland är det mer effektivt med flera mindre enheter. För att luftluftvärmepumpen ska vara godkänd för bidrag ska den kombineras med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en effektstyrd varmvatten-anordning med automatisk tillförsel av biobränsle. 

Rätt energieffektivisering för ditt hus


Med stigande och osäkra elpriser är det mer angeläget än någonsin att minska hushållets  värmekostnader. Vi har redan hjälpt en rad kunder att sänka sina värmekostnader och att nyttja bidraget:
   

 • Äldre luft-luftvärmepump med eluppvärmd varmvatteberedare -> Ny A++ luftvärmepump i kombination med värmepumpsberedare

 

 • Direktverkande elelement plus kamin och eluppvärmd varmvattenberederae-> Ny A+++ luftvärmepump med kaminprogram i kombination med värmepumpsberedare

 

 • Vattenburen värme och tappvatten uppvärmt av elpanna/elpatron-> Luftvattenvärmepump förser hela bosaten med värme och vatten   

 

Kontakta oss för att få förslag på bidragsgrundande lösningar för ditt småhus

 

Effektiviseringsbidragets nivåer


Om ditt hus och energilösning uppfyller kraven kan du få:

 • Max 30 000 kr i bidrag för materialkostnader för själva värmelösningen 
 • Max 30 000 kr i bidrag för materialkostnader som minskar värmeförluster (klimatskärm)
 • Max 75 000 kr i Rot-avdrag för arbetskostnader 

*Som brukligt förutsätter bidragen en självfinansiering på material på 50% och 70% för arbetskostnaden. 


Krav för att få bidrag för energieffektivisering


Villkoren för att vara berättigad till bidrag kan se omfattande ut men i grova drag krävs följande:

 • Att du äger/deläger ditt hus och bor i det permanent
 • Att ditt småhus värms upp med direktverkande el eller eluppvärmt system
 • Att åtgärder utförs av person/företag med F-skatt
 • Att den nya lösningen är energieffektiv

En viss tillförsel av värme via vedeldning eller solceller hindrar inte bidrag. Du hittar samtliga regler hos Boverket.  Frågor om formella regler för bidraget hanteras av Länsstyrelsen. Klicka här för att komma till Länsstyrelsens ansökningssida.

Elda inte för kråkorna - klimatskärmens betydelse


Den som får bidrag för energieffektivisering kan även söka bidrag till så kallade klimatskalsåtgärder. Det kan till exempel vara att tilläggsisolera vinden, isolera fasad eller byta fönster för att minska husets värmeförluster. Även här ligger bidragsnivån på 50% av materialkostnaden och 30% av arbetskostnaden.

Missa inte bidraget på grund av formaliteter


Om du överväger att ansöka om effektiviseringsbidrag missa inte följande viktiga hållpunkter:

 • Ansökan måste göras inom 4 månader efter att åtgärden påbörjas
 • Ansökan kan göras retroaktivt, kontrollera om du är berättigad om du genomfört åtgärd nyligen
 • Att medräkna tid för Länsstyrelsens handläggning
 • Att begära utbetalning max 6 månader efter att slutfört arbete


Här hittar du allt om regler och ansökan: Länk till Boverket & Energieffektivisering